Ett industriellt initiativ för forskningsfinansiering inom området mekanisk massaproduktion har skapats av de fyra stora skandinaviska tillverkarna Holmen, Stora Enso, SCA och Norske Skog - e2mp (Energy Efficiency in Mechanical Pulping).

e2mp-i är en svensk förädling av det ursprungliga mekmassainitiativet, där akronymen e2mp-i står för Energy Efficiency in Mechanical Pulping Initiative. Den totala finansieringen för programmet uppgår till 75 MSEK för perioden 2011-2015. Härav utgör maximalt 30 MSEK och maximalt 40 % direktfinansiering från Energimyndigheten. Resterande finansiering skall täckas av externa källor som naturabidrag eller direktfinansiering. Enskilda projekt kan få en annan fördelning av finansieringen beroende på karaktär.

Projekt med två olika inriktningar kommer att stödjas

  • dels sådana som syftar att ge ökad effektivitet i existerande processer (ca 70 % av det totalt anslagna beloppet)
  • dels sådana som innebär radikalt nya processer och som kan medföra ett teknikgenombrott inom området (ca 30 % av beloppet)

Ta del av slutrapporten Mekmassainitiativet för energieffektivitet, e2mp-i,  P. Engstrand (red) et al. ISBN 978-91-88025-56-2, Mid Sweden University 2016, Report series ISSN 1650-5387

Energimyndigheten
Bravikens pappersbruk