Ett industriellt initiativ för forskningsfinansiering inom området mekanisk massaproduktion har skapats för att möjliggöra forskningsprojekt som leder till en substantiell reduktion av den samlade energianvändningen vid tillverkning av produkter baserade på mekanisk massa.

Sidan uppdaterades 2022-01-03