Ett industriellt initiativ för forskningsfinansiering inom området mekanisk massaproduktion har skapats för att möjliggöra forskningsprojekt som leder till en substantiell reduktion av den samlade energianvändningen vid tillverkning av produkter baserade på mekanisk massa.

Huvudmålsättningen är en halvering av den specifika elektriska energianvändningen som i mekaniska eller kemimekaniska massatillverkningsprocesser fordras för att behålla eller förbättra egenskaperna hos produkter baserade på sådana massor.

Den totala finansieringen för programmet, Energy Effective Mechanical Pulping Initiative, e2mp-i uppgår till 75 MSEK för perioden 2011-2115. Här av utgör maximalt 30 MSEK och maximalt 40 % direktfinansiering från Energimyndigheten. Resterande finansiering skall täckas av från externa källor i som naturabidrag eller direktfinansiering. Enskilda projekt kan få en annan fördelning av finansieringen beroende på karaktär.

Projekt med två olika inriktningar kommer att stödjas

  • dels sådana som syftar att ge ökad effektivitet i existerande processer (ca 70 % av det totaltanslagna beloppet)
  • dels sådana som innebär radikalt nya processer och som kan medföra ett teknikgenombrottinom området (ca 30 % av beloppet)

 Utlysning nr 4 är avslutad.

Energimyndigheten