Ett industriellt initiativ för forskningsfinansiering inom området mekanisk massaproduktion har skapats av de fyra stora skandinaviska tillverkarna Holmen, Stora Enso, SCA och Norske Skog - e2mp (Energy Efficiency in Mechanical Pulping).

Slutavverkning i skog

Syftet med initiativet är att möjliggöra forskningsprojekt som leder till en substantiell reduktion av den samlade energianvändningen vid tillverkning av produkter baserade på mekanisk massa. Huvudmålsättningen är en halvering av den specifika elektriska energianvändningen som i mekaniska eller kemimekaniska massatillverkningsprocesser fordras för att behålla eller förbättra egenskaperna hos produkter baserade på sådana massor.

Det ursprungliga initiativet har genererat tre forskningsprogram.

e2mp-i är en svensk förädling av det ursprungliga industriinitiativet, där akronymen e2mp-i står för Energy Effective Mechanical Pulping Initiative. Den totala finansieringen för programmet uppgår till 75 MSEK för perioden 2011-2015. Härav utgör maximalt 30 MSEK och maximalt 40 % direktfinansiering från Energimyndigheten. Resterande finansiering skall täckas av från externa källor i som naturabidrag eller direktfinansiering. Enskilda projekt kan få en annan fördelning av finansieringen beroende på karaktär.

Projektet Mekmassainitiativet för energieffektivitet som finansierats med stöd från Energimyndigheten är slutredovisat. Här kan du ta del av slutrapporten.

Projekt med två olika inriktningar kommer att stödjas

  • dels sådana som syftar att ge ökad effektivitet i existerande processer (ca 70 % av det totalt anslagna beloppet)
  • dels sådana som innebär radikalt nya processer och som kan medföra ett teknikgenombrott inom området (ca 30 % av beloppet)

e2mp-rp är en forskningsprofil för Mittuniversitetet där initiativet kommer från KK-stiftelsen och där tankar från det ursprungliga industriinitiativet utnyttjats i ansökan. Bland profilens deltagare från näringslivet har de ursprungligen initiativtagande producenterna av mekanisk massa kompletterats med två maskinleverantörer till industrin, Metso och Andritz. Tillsammans med en finansiell satsning från Mittuniversitetet får E2MP-rp ett omfång av 84 MSEK.

Projektet e2mp-rp slutredovisas under 2017. Här kan du ta del av ett pressmeddelande om resultaten; Ny teknik effektiviserar pappersproduktion

Välkommen till slutseminarium för e2mp-rp som hålls den 19-20 september i Sundsvall. Anmäl dig via vår webbplats www.miun.se/slutseminarium

e2mp-ox med den totala omfattningen 26 MNOK har NFR som offentlig och Norske Skog och Andritz som industriella finansiärer och deltagare och är fokuserat till PFI.

Energimyndigheten
KK-stiftelsens logotyp
Logo Holmen
Norske skog
SCA logotyp