Ursprunget till den satsning som så småningom betecknats med akronymen "e2mp" sträcker sig tillbaka till det så kallade Arlandamötet 2008. Då samlades intressenter inom området mekanisk massa representerande producenter, leverantörer av utrustning och kemikalier och forskningsorganisationer för att lägga fast en strategi som entydigt riktades mot att minska användningen av elektrisk energi vid tillverkningsprocessen och samtidigt säkerställa en kontinuitet av svensk och skandinavisk forskningskompetens inom området.

Dokumenten "GAP-analys" och "Mekanisk massa i framtiden" är nyckeldokument från Arlandamötet som kompletteras av en bildserie som visar hur mötesresultatet utvecklats till tre parallella forskningsprogram med en gemensam målsättning.

Energimyndigheten
KK-stiftelsens logotyp
Logo Holmen
Norske skog
SCA logotyp