e2mp-ox är ett projekt som Norske Skog är projektägare till. Projektet har som syfte att utveckla och stödja implementering av teknologi som kan reducera specifika energiförbrukningen vid raffinering av flis med 25%. 

xx

Projektet skall också klarlägga de fundamentala mekanismerna om varför det är möjlig att reducera energiförbruket genom en kombination av mekanisk och kemisk behandling före och under raffineringen av flis. Den totala omfattningen i projektet är 26 MNOK och projektet har Forskningsrådet i Norge som offentlig finansiär och Norske Skog och Andritz som industriella finansiärer och deltagare och är fokuserat till PFI samt KTH.

Ytterligare information finns på PFI's hemsida

xx

Kontaktperson e2mp ox

Lars Johansson
Senior research scientist, Ph.D.
Lead scientist – Fibre and Paper
Høgskoleringen 6b
NO-7491 Trondheim
(+47) 92041686

Andritz logo
xx