e2mp ‑ ox

e2mp-ox är ett projekt som Norske Skog är projektägare till. Projektet har som syfte att utveckla och stödja implementering av teknologi som kan reducera specifika energiförbrukningen vid raffinering av flis med 25%. 

xx

Kontaktperson e2mp ox

Sidan uppdaterades 2022-01-03