e2mp - rp

Spara favorit 4 jul juli 2017
FSCN laboratories

Ett industriellt initiativ för forskningsfinansiering inom området mekanisk massaproduktion har skapats av de fyra stora skandinaviska tillverkarna Holmen, Stora Enso, SCA och Norske Skog samt industritillverkaren Valmet.

e2mp-rp är en forskningsprofil för Mittuniversitetet där initiativet kommer från KK-stiftelsen och där tankar från det ursprungliga industriinitiativet utnyttjats i ansökan. Bland profilens deltagare från näringslivet har de ursprungligen initiativtagande producenterna av mekanisk massa kompletterats med maskinleverantören Andritz. Tillsammans med en finansiell satsning från Mittuniversitetet får E2MP-rp ett omfång av 84 MSEK.

Projektet kommer att slutredovisas under 2017.

Läs om våra resultat i pressmeddelandet Ny teknik effektiviserar skogsindustrin

Välkommen till slutseminarium för e2mp-rp den 19-20 september 2017. Anmäl dig via vår webbsida: www.miun.se/slutseminarium

KK-stiftelsens logotyp

Kontakt

Projektledare
Per Engstrand, Mittuniversitetet

E-post per.engstrand@miun.se

010-142 86 49

xx