Ett industriellt initiativ för forskningsfinansiering inom området mekanisk massaproduktion har skapats av de fyra stora skandinaviska tillverkarna Holmen, Stora Enso, SCA och Norske Skog samt industritillverkaren Valmet.

FSCN laboratories

e2mp-rp är en forskningsprofil för Mittuniversitetet där initiativet kommer från KK-stiftelsen och där tankar från det ursprungliga industriinitiativet utnyttjats i ansökan. Bland profilens deltagare från näringslivet har de ursprungligen initiativtagande producenterna av mekanisk massa kompletterats med maskinleverantören Andritz. Tillsammans med en finansiell satsning från Mittuniversitetet får E2MP-rp ett omfång av 84 MSEK.

Projektet kommer att slutredovisas under 2017.

Läs om våra resultat i pressmeddelandet Ny teknik effektiviserar skogsindustrin

Välkommen till slutseminarium för e2mp-rp den 19-20 september 2017. Anmäl dig via vår webbsida: www.miun.se/slutseminarium

KK-stiftelsens logotyp

Kontakt

Projektledare
Per Engstrand, Mittuniversitetet

E-post per.engstrand@miun.se

010-142 86 49

xx