Delprojekt 9 Effekt av raffinering vid låg och hög massakoncentration på fiberutveckling och energireduktionspotential

Projektledare:

Rita Ferritsius FSCN Mittuniversitetet / Stora Enso Kvarnsveden

Projektgrupp

  • Kathrin Mörseburg PFI
  • Dinesh Fernando/Geoff Daniels SLU
  • Christer Sandberg Holmen
  • Olof Ferritsius Mittuniversitetet
  • Peter Dahlbom, Norske Skog Skogn
  • Roland Bäck/Anette Karlsson SCA
  • Helena Fjellström/Per Engstrand FSCN Mittuniversitetet

Rådgivare till projektgruppen

Mats Rundlöf och Jan Hill

Projektet genomfördes inom programmet Energy Efficient Mechanical Pulping Initiative, e2mp-i. HC och LC-raffinering i fabriksskala jämfördes vid "normala" driftsbetingelser och fiberbearbetningen studerades vid de olika raffineringsmetoderna för att öka förståelsen för hur LC-raffinering kan användas för minskad elenergiförbrukning vid produktion av mekanisk massa. Prover togs från tre TMP-linjer vid två bruk samt några kompletterande prover. Energiinsatsen i LC-raffineringarna var relativt låga, men på en normal nivå för Skandinaviska bruk.