Delprojekt 12 Demonstrationsprojekt vid Holmen Paper Braviken

Projektledare: Christer Sandberg, Holmen Braviken

Demonstrationsförsök har utförts i Holmen Paper Bravikens pappersbruk med ett processkoncept bestående av flisförbehandling med sulfit, högintensitetsraffinering i dubbeldisk (DD) raffinörer och därefter lågkoncentrations(LC)-raffinering. Massan silas inte utan pumpas direkt till pappersmaskinen efter LC-raffineringen.