Delprojekt 2 High quality low specific energy CTMP

Projektledare
Lars Johansson, PFI/Innventia

Projektgrupp
Jan Johansson, Stora Enso
Frank Peng, Stora Enso
Lars Johansson, PFI/Innventia
Jan Hill, QualTech
Olof Ferritsius, Mittuniversitetet
Jesper Nåvik, Valmet

CTMP tillverkad med hög kvaitet och låg specifk energiförbrukning 
I projektet skall raffineringsteknik för CTMP tillverkning utvecklas i fullskala. Temperatursensorer skall installeras i segmenten i CD-raffinören för att stabilisera och optimera produktionen så att energiförbrukningen minskar med 10%. Samtidigt skall produktionen ökas vilket också reducerar specifika energiförbrukningen ytterligare. Projektet är ett samarbete mellan Stora Enso, Valmet, QualTech, Mittuniversitetet och Innventia/PFI.