Delprojekt 8 Uniform non-uniform fibres - an energy opportunity?

Projektledare
Olof Ferritsius, Mittuniversitetet

Projektgrupp
Jan Hill, QualTech
Rita Ferritsius, Stora Enso Kvarnsveden
Ann Lundqvist, Stora Enso Skoghall
Kathrin Mörseburg, PFI
Dinesh Fernando, SLU
Ola Johansson, Inovocell

Papperstillverkning beskrivs ibland som att ”göra homogenitet av heterogenitet”. Ett av problemen i vår industri är att när vi tillverkar massa för en viss produkt så definierar vi inte massakvalitet och energieffektivitet med hänsyn tagen till det väldigt heterogena vedmaterialet. Istället så försöker vi vanligtvis att styra processen samt utvärdera kvalitet baserat på ”medelvärdesmått” såsom freeness, medelfiberlängd och/eller dragindex av handark. Ett mått såsom dragindex, vilket ofta används för att utvärdera energieffektivitet med avseende på kvalitet, beskriver inte nödvändigtvis styrkepotentialen av fibrerna. Dragindex kan påverkas av en mängd faktorer som inte är direkt kopplade till fiberkvalitet såsom spethalt, extraktivämnen och vattenkvalitet.

Tanken i detta projekt är, att vi, för att förbättra hela processen från ved till massa till önskad produkt måste betrakta ved och massa som fibrer, vilka uppvisar en mycket brett span vad avser distributioner baserat på fibrernas morfologi. Den grundläggande idén i projektet är: för att kunna producera just tillräckligt bra massakvalitet med avseende på kraven från slutprodukten så är det väsentligt att minimera andelen svaga ställen såsom lågbindande fibrer inkluderande så kallade ”mikrospet”. Genom att minimera storleken av den lågbindande ”svansen” av distributionskurvan, så är det möjligt att reducera energiinsatsen. Olika sätt att definiera och minimera den lågbindande ”svansen” kommer att undersökas i processer för tillverkning av TMP och CTMP.

Inloggning till Alfresco

Om du saknar behörighet kontakta projektledare eller projektgruppsmedlem.