Delprojekt 7 Intensified refining and optimal control in chip refiners

Projektledare
Anders Karlström, BeinZero

Projektgrupp
Jan Hill, QualTech
Karin Eriksson, Chalmers Industriteknik
Rita Ferritsius, Stora Enso Kvarnsveden
Elisabeth Tullander, Stora Enso Hylte
Christer Sandberg, Holmen
Bengt Wikman, SCA
Patrik Axelsson, Norske Skog

Målsättningen med detta projekt är att minska energikonsumtionen i raffinörer med 15 % genom bättre reglering av fiberflödet i raffineringszonen. Projekt kommer också ge industrirepresentanterna ett modelleringsverktyg för att förbättra raffineringsteknologier i syfte att nå en förbättrad energieffektivitet.

Vi kommer lägga fokus på fyra områden:

  • Materialtransport i raffineringszonen och hur den ska styras för att få bättre matning, dvs högre produktion
  • Fibernätverkskollaps i malzonen vilket ska undvikas. En kollaps kan resultera i fiberförkortning eller i värsta fall att malskivorna slår ihop;
  • Bearbetning av fibrer mellan malsegmentens bommar vid olika körbetingelser, såsom
    - ojämn fiberdistribution,
    -  pulsation i fibermattan (både i tangentiell och radiell riktning) vilket påverkar behovet av stabilisering och förbättrad styrning,
    - förändringar i fibernätverkets egenskaper vid olika kemitillsatser, alternativt förbehandling, raffineringstemperatur (Mjukgörning av fibrer med exvis via. Thermopulp) eller malsegmentdesign. Både reversibel (ånggenerering) och irreversibel (defibrering/fibrillering) kommer vara i fokus,
  • Matningssystem för att nå bättre processreglering.

Projektet kommer fokusera på snabb implementering i befintliga processlinjer i bruken. Experimentell validering av modeller kommer att prioriteras.

Projektet kommer också visa på energifördelningen mellan irreversibel fiberutveckling och reversibel värmegenerering.