Delprojekt 11 Demonstrationsprojekt vid SCA Ortviken, SAV-E

SavE är ett demonstrationsprojekt. Målet är att implementera och kombinera tidigare kunskap från fundamental forsknings studier samt tidigare arbeten i pilot skala för att utveckla en energi effektivare raffinerings process. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SCA Ortviken, SCA R&D Centre och Mittuniversitetet (FSCN).

Tillsats av löst natriumsulfit i samband med tillverkning av TMP ger lägre energiförbrukning men även förbättrade styrkeegenskaper hos den färdiga massan. Användning av en högre huggvinkel vid tillverkning av den flis som senare används till TMP är en teknik som har utvecklats vid Mittuniversitetet (Hellström et al. 2011). Den föreslagna process lösningen för energibesparing kommer att implementeras i full-skala där potentialen med sulfittillsats under kontinuerlig drift samt samtidig användning av högre huggvinkel kommer att utvärderas.

Forskare

Projektledare
Anette Karlsson, SCA Ortviken

Projektgrupp
Per Engstrand, Mittuniversitetet

Anders Gannå, SCA Ortviken

Joar Lidén, SCA Ortviken